Aihearkisto: Kaste-ohjelma

Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo: AVAUS – Hyvinvoinnin kansalaislähtöinen palvelumalli

Hyvinvoinnin avaimet ovat kansalaisen hallussa. Uudistuvan palvelumallin keskeisiä lähtökohtia ovat asiakas- ja tarvelähtöisyys, kuntalaisten omatoimisuuden vahvistaminen sekä valinnanvapaus. Tulevaisuuden palveluissa painottuu yhä enemmän sähköiset vaihtoehdot perinteisen kasvokkain ja puhelimitse tapahtuvan palvelun lisäksi.

Uuden sukupolven sosiaali-, terveys- ja hyvinvointijärjestelmä edistää painopisteen siirtymistä ennaltaehkäisevään toimintaan. Yksilön hyvinvoinnin parantumisen lisäksi yhteiskunnan kustannukset alenevat. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kansalaisilta nykyistä aktiivisempaa roolia.   

Ammattilaisten arjen työkalut on uudistettava. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiltä edellytetään monipuolista tietojen hyödyntämistä. Kansalaisen oikeus käyttää omia tietojaan itse tai yhdessä ammattilaisten kanssa on tehtävä helpoksi ja sujuvaksi. Joustavan ja tehokkaan toiminnan kehittämisen edellytyksenä on myös lainsäädännöllisten esteiden tunnistaminen ja korjaaminen.

Kehittämistyön keskeiset lähtökohdat
Palvelun laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta haetaan yhdistämällä julkiset ja yksityisen sekä kolmannen sektorin palvelut toimiviksi palvelukokonaisuuksiksi.
Kansalaislähtöisen palvelun edellytyksenä on tietojen liikkuvuus. Se takaa potilas- ja asiakastietojen joustavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa käyttöä uudenlaisissa palvelukokonaisuuksissa.

Kehittämisen toimintatavat
Palveluita kehitetään vastaamaan sekä käyttäjien tarpeita että palvelun toteuttajan tavoitteita. Kansalaislähtöisen ja käytännönläheisen suunnittelun varmistamiseksi järjestetään työpajoja ja visiointiseminaareja julkisen ja kolmannen sektorin hyvinvointipalveluiden ammattilaisille sekä alan yrityksille. Kuntalaisten näkemyksiä kuullaan kansalaisraadeissa ja sähköisten kanavien kautta.

Tietojärjestelmien kehittäminen
Tietojärjestelmien ja standardien pitää mahdollistaa saumaton yhteistyö julkishallinnon eri toimijoiden kesken. Julkishallinnon yhteisen tietohallinnon johtaminen tarvitsee tiivistämistä, yhteisen IT-arkkitehtuurin määrittämistä sekä julkisten tietovarantojen esteetöntä käyttöä. 

Millaisena Sinä näet tulevaisuuden hyvinvointipalvelut? Seuraa Avauksen blogeja ja osallistu keskusteluun.

KASTE-ELÄMÄÄ VAALIEN JÄLKEEN HUIKAISEVAN AURINKOISENA KEVÄTPÄIVÄNÄ

On aivan loistavaa olla palailemassa työmatkalta Rovaniemeltä Ouluun tällaisena kevätpäivänä, jolloin aurinko paistaa ja junan ikkunasta näkyy maisema, joka on päivässä muuttunut yhä keväisemmäksi. Lumien sulamisvettä on metsiköissä ja ilma on huikaisevan kirkas. Näin kirjoittelin 19.4. pari päivää eduskuntavaalien jälkeen.

Olo oli valoisa kuin uusilla kansanedustajilla. Voinee varmaan kenenkään pahastumatta siteerata isoa jytkyä jatkossa tilanteissa, jossa tulee yllätetyksi tai tapahtuu jotain todella suurta. Hetkellisesti tulee sellainen ison jytkyn olo myös Kaste-ohjelman kannalta.

Jotain todella tapahtunee myös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiselle, koska hallitusohjelma määrittelee isot linjat. Niihin sitten sovitetaan nyt laajalti kerätty eri toimijatahoilta saadun lausuntokierroksen tulos sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen linjauksista. Me taas omalla pohjoisella alueellamme teemme omia linjauksia, jotka puolestaan sovitetaan valtakunnallisiin linjauksiin… no, kuulostaapa helpolta 🙂

Tosiasia on kuitenkin, että palvelurakenteet, -prosessit ja toimintatavat tarvitsevat uudistamista jatkossakin ja sosiaali- ja terveydenhuollolle tulee määritellä tuleville vuosille sellainen kehittämisen suunta, joka parhaiten vastaa jokaisen apua tai tukea tarvitsevan kansalaisen tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tarpeisiin. Tähän tarvitaan kansalaisten osallisuutta, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä monien muiden tahojen välistä yhteistyötä.

Alueellisten johtoryhmien työ kuluneelta kehittämisohjelman kaudelta on päättynyt. Uusi peruspalveluministeri nimittää uuden aluejohtoryhmän todennäköisesti touko-kesäkuussa. Pohjois-Suomen alueella on aluejohtoryhmä työskennellyt erittäin hyvin ja verkostoitunut hienosti laajalla alueellamme toimimaan yhdessä alueemme väestön hyväksi. Siitä suurkiitos kaikille aluejohtoryhmän jäsenille ja varajäsenille. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen vienti eteenpäin tällä uudella ja myös tutkitusti hyväksi todetulla tavalla alueellista työllä on myös tulevaisuuden tavoite.

Valoisaa ja voimaannuttavaa kevättä toivottaen

Margit Päätalo, Alueellinen ohjelmapäällikkö, Kaste-ohjelma

Kysymyksiä, vastauksia ja tuloksia …

Kukapa meistä ei tunne hetkellistä turhautumisen tunnetta, kun sähköpostista kolahtaa vastattavaksi kysely… Niin ja luvataan, että vastaaminen vie vain viisi tai kymmenen minuuttia!

 Suomalainenhan on tunnetusti sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata, eikä vastaa kun kysytään.  Kesäkuussa lähetettiin Pohjois-Suomen alueelle Kaste-asioista (siis kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen ohjelma) kysely, johon saatiin 155 vastausta. Nämä henkilöt siis vastasivat, kun kysyttiin.

 Entä sitten tulokset, mitä saatiin tietää? Luonnollisesti saatiin monenlaista tietoa, mutta päällimmäiseksi nousee havainto siitä, että meneillään olevat sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön painotukset ovat olleet oikean suuntaisia. Nythän on panostettu vahvasti lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen, mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymyksiin. Mielenkiintoisesti vastauksissa kuitenkin tuli esille vahvasti se, että Pohjois-Suomessa on kehittämisessä panostettu vanhustyöhön. Kaste-ohjelman kautta ei ole alueellamme rahoitettu vanhustyön kehittämistä, mutta panostusta on tehty muita rahoituskanavia käyttäen. Monenlaista kehittämistyötä siis tehdään ja paljon on tehtävää.

 Seuraavalle hallituskaudelle asetetuista kysymysvaihtoehdoista nousivat kärkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja palvelurakenteen eheys sekä vaikuttavat toimintamallit. Edelleen halutaan panostusta mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen, ehkäisevä työ kärkenä.

Lisää kyselyn tuloksia löytyy  osoitteesta www.ouka.fi/kaste.

 Syksy siis ehti pitkälle ennen kuin ehdin ensimmäistäkään kirjoitusta lähettää blogin kautta luettavaksi. Kiirettä on pitänyt ja talvi tuntuu tulevan ihan tuotapikaa. Pohjois-Suomen Kaste-aluejohtoryhmä, lähes 20 kuntien, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien, järjestöjen, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten edustajaa työskentelevät ensi kevääseen kansallisten ja alueellisten tavoitteiden eteen ja samalla tulevaisuuteen katsoen.  Tarvitaan vahvaa päämäärätietoista työtä pohjois-suomalaisten ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi. Emme ole lähettämässä uutta kyselyä kenellekään ainakaan lähiaikoina, mutta ottakaa yhteyttä kysymättä. Aluejohtoryhmän jäsenten tiedot löytyvät tuosta aiemmin mainitusta internet-osoitteesta.

 Kaikille hyvää oloa ja virkistäviä syyspäiviä toivotellen

 Margit Päätalo

KESÄ KEIKKUEN TULEVI… Kasteen raikkaitta kesäaamuja odotellessa

Kaste-ohjelmassakin kevät on etenemässä kohti kesää ja luonnollisesti odotettua loma-aikaa. Sitä ennen ollaan vielä tässä päivässä. Pohjois-Suomen aluejohtoryhmälläkin on vielä kaksi kokousta jäljellä. Huhtikuussa pidimme kokouksen Lapissa, Inarissa ja huomenna, torstai 27.5., matkaamme Kokkolaan kokoukseen. Aluejohtoryhmä todella haluaa matkustamalla alueella perehtyä myös syvällisemmin paikallisiin olosuhteisiin ja lisätä tuntemustaan tästä maantieteellisesti varsin laajasta Kaste-alueesta.

Kulunut talvikausi on ollut tavattoman rikas ja antoisa. Ulottuvuuksia on ollut monia ja taatusti jokainen työpäivä on ollut erilainen. Yksi osa työtä on vastata monenlaisiin kysymyksiin. Omalta osaltani olen todella usein saanut vastata kysymykseen; kerroppa nyt, mitä se oikein tarkoittaa tuo KASTE. Siitä on leikkisästi kyselty, onko se jotain pappishommaa vai mitä. Siinä sitten yksittäinen suunnittelija, jonka pitäisi tietää vähän kaikesta kaikkea ja joutuu katselemaan asioita turhankin laajasti, voi olla pahassakin pulassa, kun yrittää löytää vastausta konkretiaan. Onhan noita, konkreettisia tekoja, Kaste-hankkeet täynnään. Siinäpä haastetta, miten niitä voisi paketoida sellaiseen muotoon, että kysyjät saisivat mieleisiä vastauksia. Tässä yhteydessä vinkiksi kaikille konkretiaa kaipaaville esitän ainakin sen, että tältä sivulta poistuessasi siirtyisit esim. sivulle www.ouka.fi/kaste ja sieltä hankkeisiin, josta pääsee kaikkien hankkeiden omille sivuille. Ainakin sitä kautta pääsee todella pitkälle ja löytää ihmisiä, joihin voi ottaa yhteyttä.

Palaan vielä aluejohtoryhmän työhön. Loppuvuodelle on kaksi todella merkityksellistä asiaa eteenpäin vietäväksi. Ensinnäkin on syytä miettiä mitä ehkä vielä voisimme tehdä jäljellä olevana Kaste-kautena enemmän osaamisen ja sosiaali- ja terveysjohtamisen, terveyden edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisen sekä saamenkielisten palvelujen eteen. Toisaalta mihin suuntaan tulevaisuus velvoittaa Pohjois-Suomea, keiden kanssa pitäisi tiivistää yhteistyötä ynnä muita asioita on syytä pohtia. Toisekseen odotetaan näkemyksiä ja ajatuksia Kaste 2 –nimellä kutsuttavan jatkon suhteen. Vuoden päästä eduskuntavaalien jälkeen hallitus päättää sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen ohjelmasta ja sen sisällöstä. Nyt tehdään pohjustustyötä ja on aika viestiä ajatuksia sosiaali- ja terveysministeriöön. Meidänkin on aluejohtoryhmässä aika pohtia, miten keräämme Pohjois-Suomen ajatuksia ja viestimme ne eteenpäin Kaste-ohjelman jatkotyöhön. Tähän työhön ryhdytään heti huomisessa kokouksessa ja mukaan haastamme kaikkia Kaste-toimijoita.

 Kesä siis näytti jo kertaalleen ihanuutensa ja luonto puhkesi sananmukaisesti kukkaan… Oulussa on suloinen valkovuokkolehto Hietasaaressa. Tuometkin kukkivat ja taitaapa nurmikoilla olla jo aamuisin  aavistus kesäisestä Kasteesta. Taidan näillä ajatuksilla siirtää itseni kesäaikaan ja pitää taukoa kuukausittaisiksi osittautuneista blogeista…

 Blogistelemisiin Margit

VIRVON,VARVON – TUOREEKS, TERVEEKS…

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti tiedotustilaisuuden Kaste-ohjelman vuoden 2010 valtionavustuksista eilen 26.3 juuri näin sopivasta pääsiäisen alla. Miten rahoitusta jaettiin tälle vuodelle ja millä painopisteillä tulevaks vuodeks…

Tilaisuudesta voisi kirjoittaa monestakin näkökulmasta, mutta tässä blogissa kolmelta kantilta. Ensinnäkin tilaisuudessa oli esillä yksi Pohjois-Suomen alueelle tulleista hankkeista, kun terveysjohtaja Keijo Koski Oulun kaupungista esitteli Kytke-hanketta, joka sai merkittävän rahoituksen vuosille 2010-2012. Kytke on yksi niistä hankkeista, jotka kehittävät nimenomaan perusterveydenhuoltoa ja/tai terveyden edistämistä. Hankkeessa on tarkoituksena kehittää painopistettä perusterveydenhuollossa annettaviin palveluihin yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa ja erityisesti lisätä asiakkaan kotona annettavan hoidon osuutta. Taidettiinpa tilaisuudessa todeta, että hanke on tämän hakukierroksen ”lippulaiva”. Siispä odotuksia ja haastetta riittää Pohjois-Suomeen Kytke-hankkeelle, kuten myös muille Pohjois-Suomeen rahoitusta saaneille hankkeille. Tukeva-hanke, lapsiperheiden hyvinvointihanke, sai jatkorahoitusta ja siten hyvin käynnistynyt työ jatkuu laajeten maantieteellisesti myös Lappiin. Kolmantena Pohjois-Suomeen tuli rahoitusta Tenonlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen, jossa on kyseessä valtakunnallisesta merkittävä avaus, tässä tapauksessa Suomen ja Norjan raja, raja-alueilla tehtävän yhteistyön kehittämiseen. Lisäksi Kainuussa ja Lapissa osallistutaan valtakunnalliseen vammaispalveluiden kehittämistyöhön ja Kainuussa myös perusterveydenhuollon ammattilaisten työn kehittämiseen. Kaiken kaikkiaan tällä kierroksella rahoitusta tuli Pohjois-Suomeen tuli noin 5 miljoonaa euroa ja jo aiemmin on saatu rahoitusta 10, 5 miljoonaa euroa. Joten kyseessä on todella merkittävä panostus pohjoissuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen.

 Toisekseen tiedotustilaisuudessa oli esillä kaksi hanketta, joissa kehittämistyön kohteena ovat mielenterveys- ja päihdetyön kysymykset, Länsi-Suomessa lasten psykiatrisen mielenterveysambulanssin toiminnan kehittäminen ja Etelä-Suomen osalta yleisemmin mielenterveys- ja päihdetyön kysymykset. Näihin liittyen oli esillä puhuttelevaa lisätietoa muun muassa lapsien ja perheiden tilanteesta. puheenvuoroja kuunnellessani peilasin näitä hankkeita Pohjois-Suomessa meneillään olevaan mielenterveys- ja päihdetyön hankkeeseen, jossa nämä asiat ovat painopisteessä. Pohjois-Suomessa ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla vakava nuorisotyöttömyyskysymys ja erityisesti nuorten syrjäytymisriski on niin suuri, että tähän haasteeseen on alueellamme tartuttu vakavasti ja suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä seuraavalle rahoituskaudelle. Nyt tarvitaan uutta ajattelua ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten tilannetta ajatelleen.

 Kolmas sanoma  liittyy tulevaan vuoteen – miten sitten tuoreeks, terveeks vuonna 2011 valtionavustusten hakukierroksella? Ministeri Risikko esitteli valtionavustusten painopisteitä vuodelle 2011. Niitä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden kehittäminen, perusterveydenhuollon (toimiva terveyskeskus) ja sosiaalihuollon vahvistaminen, osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vahvistaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin rakenteiden vahvistaminen.  Näiden painopisteiden sisälle mahtuu useita ulottuvuuksia, joilla on yhteys valmisteilla olevaan lainsäädäntöön, kuten terveydenhuoltolaki, sosiaali- ja terveydenhuollon kokeilulaki ja sosiaalihuollon lainsäädännön uudistus. Omien tilaisuudessa kirjaamieni muistiinpanojen perusteella voin vain todeta, että Kaste-ohjelma toimeenpanee lainsäädäntöä, tukee ja mahdollistaa palveluiden kehittämistä, mutta myös aktiivisti ennakoi ja seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toteutusta. Kaste-ohjelma toimii edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä suomalaisten ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Kiinnostuneet voivat käydä katsomassa tiedotustilaisuuden tiedotteita sivulta http://www.stm.fi. Pohjois-Suomen hanketiedotteet löytyvät sivulta http://www.ouka.fi/kaste .

 Niin ja huomenna on sitten päivä, jolloin pikkutrullit kiertävät (siis muualla paitsi syntymäseudullani Etelä-Pohjanmaalla kierretähän vasta lankalauantaina) virpomassa ja tuomassa koristeltuja vitsoja. Taitaa ollakin aika panna piste tälle jutulle ja lähteä kauppaan ostamaan pieniä pääsiäismunia odottamaan huomisia virpojia.

Teen parhaani ja katsotaan mihin se riittää …

Nämä tutut sanat tulee kuultua varsin usein urheilijoiden suusta, tänäkin talvena. No, nyt joku arvelee, että olympialaisetko ne vei Kaste-suunnittelijan ajan, kun ei ole kirjoittanut blogejakaan viime viikkoina.

Tiedoksi, että otsikolla ei ole yhteyttä olympialaisiin. Seurasin niitä varmaankin vähemmän kuin koskaan. Syy blogien vähyyteen on hyvä vierittää työnteolle, joka on ollut melkoisen tiivistä. Tiivis työtahti on kylläkin tuonut joskus mieleen urheilijamaisen ajatuksen, että teen parhaani ja katsotaan mihin se riittää. Saan olla tyytyväinen siitä, että yhä useammat tahot ovat toivoneet tietoa Kaste-ohjelmasta erilaisille foorumeille ja kokouksiin. Samalla huomaan kuinka hyvä olisi päästä syvällisempiinkin keskusteluihin Kaste-ohjelman tavoitteista ja niihin liittyvästä toimeenpanosta. 

Viime viikkoina on ollut mahdollisuus liikkua maantieteellisesti laajalla alueella ympäri Kaste-aluettamme. On ollut rikastuttavaa nähdä ja kuulla monenlaista sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen tilanteesta. Kaikkialla, niin kunnissa kuin kuntayhtymissä, maakuntaliitoissa ja sairaanhoitopiireissä sekä järjestöissä, valtionhallinnossa – ihan kaikkialla – muutos on menossa. Yleisiä ovat näkemykset siitä, että tulevaisuus vaatii uudistumista ja katseet on käännetty (ja käännettävä) tulevan ennakointiin. Tulevaisuuteen myös suhtaudutaan avoimesti ja innostuneestikin ja ollaan valmiita uusiin ratkaisuihin ja muutokseen. Paljon on odotuksia lainsäädännön suhteen, mitä terveydenhuoltolaki tuo tullessaan, entä sosiaali- ja terveydenhuollon kokeilulaki ja sosiaalihuollon lainsäädäntö? Odotellaan linjauksia ja vastauksia sekä valmistaudutaan strategisiin valintoihin.

Luonnollisestikaan kaikki eivät ole yhtä innostuneita ja tulevaisuuteen suuntautuneita. Nyt vain on niin hieno aurinkoinen, vaikkakin tuulinen, ilma ulkona ja monet ovat nauttimassa hiihtolenkistä tms, joten ei nyt ikäviä asioita tässä blogissa.

Toivonkin vain tähän lopuksi jokaisen muistavan niin työn äärellä kuin muussakin elämässä, että parhaansa tekeminen riittää varmasti ja se riittää pitkälle…

Viisausopin lajeista… ja vähän muustakin

Käytiin miehen kanssa elokuvissa katsomassa Havukka-ahon ajattelijaa.  Siinä sitä sai aimo annoksen maailmanmenon pohdintaa. Useat meistä, jotka ovat istuneet kuuntelemassa erilaisia esityksiä visioinnista ja strategioista ynnä muusta, ovat saaneet kuulla ainakin kerran seuraavan lainauksen Konsta Pylkkäsen, Pylkkerö Mooses Pessin sanoin, ajatuksista:

”Tavallaan maapallossa on liikaa viisautta, epäili Konsta luodollaan. –Sitä ei jakseta kaikkea käyttää. Viisausopin lajit on : kaukoviisaus. Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, pitäkööt hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa: asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää…”

Olihan Konstalla vielä muitakin viisauden lajeja, kuten teoreettinen viisaus, käytännön viisaus ja jälkiviisaus (joka on se paras ja imelin laji… Tässä lajissa ihminen on viisaimmillaan… Jälkiviisaan silmä on somassa paikassa, se kahtoo taaksepäin…).

Nyt, kun Kaste-ohjelman toteutus on puolessa välissä, on jo malttamattomana ryhdytty odottamaan tuloksia. Herää kysymys, että katsellaanko taaksepäin liian aikaisin? Tavoitteethan on asetettu pitkälle tulevaisuuteen, joten kohtuullista olisi antaa hankkeille työrauha. Sille ei voi tietenkään mitään, että kahden-kolmen vuoden mittaiset hankkeet ovat armottoman lyhyitä. Hankkeiden käynnistymiseen menee ensin aikaa puoli vuotta, sitten toteutusta ehtii olla reilun vuoden verran, kun jo pitää ryhtyä valmistelemaan raporttia toteutuneesta. Tähän kiihkeätahtisuuteen Konstan Pylkkeröllä voisi olla joku viisaus sanottavanaan…

Oulussa järjestettiin viime viikolla Pohjois-Suomen alueellinen Kaste-ohjelman arviointityöpaja. Sen lisäksi ohjelman ulkoisesta arvioinnista vastaava Net Effect on kerännyt kyselyllä tietoa kunnista ja monilta muilta toimijoilta  ja tehnyt haastatteluja. On kiinnostavaa nähdä, mitä tuloksia arvioitsijat esittävät Kaste-ohjelmasta väliraportissa – ja aivan oikein, miltä tulevaisuus siinä valossa vaikuttaa. Miten Kaste-ohjelma jatkuu, säilyvätkö vai muuttuvatko nykyiset tavoitteet tämän nelivuotiskauden jälkeen? Saadaanko pidempikestoisia hankkeita ja miten tämä kaikki näyttäytyy konkreettisesti ihmisten arjen palvelujen parantumisena?

Kun on keskusteltu Kaste-ohjelman toteutuksesta, liikkeellä on ollut teoreettista ja käytännöllistä viisautta, mutta  olen ollut havaitsevinani myös pilkahduksia Konstan Pylkkerön jälkiviisauden lajista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä on tilaa kaikenlaiselle viisaudelle, mutta erityisesti kaukoviisaudelle, jotta maailmanranta olisi ihmiselle kevyempi kiertää…

ILMOJEN HALKI KÄY KASTE-SUUNNITTELIJAN TIE…

… ja mitä vanhalla laulunpätkällä on sitten tekemistä Kaste-suunnittelijan kanssa? Laulunpätkä tuli vain mieleeni siitä, kun eilen torstaina  istuin aamulla Oulunsalon lentokentällä ja odottelin myöhästyvää konetta(kaikkien firmojen koneet olivat siis tasapuolisesti myöhässä)  ja seurasin valtaisaa määrää muita kansamatkustajia.  Suomi on laaja maa ja täällä on käytettävä kaikkia mahdollisia kulkuvälineitä siirtyäkseen paikasta toiseen, myös suunnittelijan, ajattelin ja odotellessa aloin kirjoittamaan tätä toista blogiani.

Jotta tässä blogistina pääsen aina välillä jakamaan asiapitoistakin tietoa, on tämän kirjoituksen tavoitteena  antaa lukijoille  tässä blogissa lyhyt ”oppimäärä” Kaste-ohjelman organisoitumiseen … ja siihen keitä suunnittelijat ovat ja mitä he tekevät. Ensinnäkin sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut ja valtioneuvosto on vahvistanut päätöksellään vuosille 2008-2011 KAnsallisen Sosiaali- ja TErveydenhuollon kehittämisohjelman = KASTE-ohjelma. Kyseessä on pitkän aikavälin ohjelma, jossa on esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden suuntaviivat.

Toiseksi Kaste-ohjelman toimeenpanoa varten Suomi on jaettu viiteen alueeseen, joihin on nimitetty aluejohtoryhmä. Aluejohtoryhmä koostuu laajasta ja monipuolisesta joukosta eri toimijatahojen edustajia, joilla   on merkittävä tehtävä edistää Kaste-ohjelman toimeenpanoa omalla alueellaan.  Lisäksi toimeenpanoa varten on jokaiselle viidelle alueelle palkattu päätoiminen suunnittelija, jonka tehtävänä on toimia linkkinä sosiaali- ja terveysministeriön ja alueen toimijoiden välillä, pitää yhteyksiä ja välittää tietoa kuntiin, kuntayhtymiin, sairaanhoitopiireihin, koulutus- ja tutkimuslaitoksiin, alueellisiin viranomaisiin, kuten avit:t ja tekes, työterveyslaitos ja lisäksi pitää yllä yhteydenpitoa järjestöihin ja alan yrityksiinkin. Listaan kuuluu myös Kaste-hankkeiden ohjausta ja valmistelutyötä aluejohtoryhmälle jne. Kaiken kaikkiaan mielenkiintoista, mutta myös palkitsevaa työtä.

Ketä meitä sitten onkaan suunnittelijoina? Pohjois-Suomen alue (työpaikkani on Oulun kaupungissa) ulottuu karkeasti ottaen Keski-Pohjanmaalta Kokkolasta Pohjoisimpaan Lappiin Norjan, Ruotsin ja Venäjän rajalle ja Oulusta Kainuuseen suomineidon vyötäröllä. Etelä-Suomessa Espoossa Kristiina Kariniemi-Örmälällä, Länsi-Suomessa Turussa Mikko Pakarisella, Väli-Suomessa Tampereella Leena-Kaisa Nikkarisella ja Itä- ja Keski-Suomessa Kuopiossa Jouko Miettisellä – Miettisen Jouko – on aivan yhtä monimuotoiset ja laajat maantieteelliset alueet työkenttänään.  Yhteistä meille kaikille on työn tavoite, sisältö ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Kaste-sloganin sanoista löytyy  työmme ydin:

”Hyvinvointi ja terveys on yhteinen tavoitteemme”

Tammikuisena perjantain iltapäivän hetkenä tervehtien

Margit Päätalo

Ihan Kasteesta eli Kaste-tiedotusta joka lähtöön

Tätä päivää olen odottanut reilun kuukauden. Pidimme marraskuussa maakuntaliittojen Kaste-yhdyshenkilöiden kanssa kokousta ja pohdimme tiedottamista. Tiedättehän, että tiedottamista tarvitaan aina enemmän ja monimuotoisempaa kuin oletetaan. Yleensä, kun luulee tiedottaneensa asioista, joutuu toteamaan, että joku tietää joku ei, ja useimmiten ne, joiden pitäisi saada tieto nopeimmin, saavat sen viimeisenä.  Kokous sai itseni kannalta mullistavan käänteen, kun Ritva Lapin liitosta , hihkaisi (ihan videoteitse), että ala pitää blogia!  Eipä tainnut Ritva eivätkä muutkaan  arvata, että ottaisin moisen haasteen todesta. Siitä hetkestä alkoi asia kutkuttaa mieltä ja ryhdyin selvittelemään onko mahdollista ryhtyä blogistiksi, kuten termi kuulunee.

Miksi tällainen blogi tarvittiin? Tarkoitus ja toive on se, että Kaste-toiminta tulisi lähemmäksi niitä, jotka pistäytyvät Pohjois-Suomen Kaste-sivuilla hakemassa tietoa ja sieltä klikkaavat itsensä Oulun kaupungin blogi-sivulle. Tulla lähemmäksi merkitsee itselleni ja alkuperäisen Ritvan huudahduksen innoittamana sitä, että Kaste eli valtakunnallinen valtioneuvoston vuosille 2008–2011 vahvistama sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman toiminta näyttäytyisi astetta arkisempana ja ihmisiä lähempänä olevana ainakin blogini kautta.

Kaste-tiedottamisesta puheen ollen, aika konkreettista on siltä osin työni ollut Pohjois-Suomen Kaste-suunnittelijana nämä välipäivät, kun olen laittanut liikkeelle 100 tiedotetta postitse! Sen lisäksi, että kunnat ja kuntayhtymät ovat saaneet postissa tiedotetta, joka vaati huomattavan määrä osoitteiden päivittämistä, tarrojen kirjoittamista, monistamista ym, lähtee se vähintäänkin yhtä moneen eri osoitteeseen sähköpostitse. Tiedottamista Kaste-ohjelmasta on tarkoitus tuottaa uusilla ja vanhoilla keinoilla, mahdollisimman monipuolisesti.

Blogaajilla on oma vapautensa ja varmaankin käytän omaa vapauttani täysimääräisesti siinä, mistä aiheista kirjoitan ja milloin. Todella mielelläni otan vastaan kommenttejanne niin sosiaali- ja terveydenhuollosta yleensä kuin hankkeista. Kommentointi on mahdollista tällä blogisivulla. Otan myös ihan mielelläni vastaan sähköpostia ja erityisesti tehtäviini kuuluvana tulen kertomaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman painopisteistä ja meneillä olevasta Kaste-hanketyöstä sekä kuulemaan ajatuksianne sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden suunnasta. Tulevaisuuteen liittyy lupaus mahdollisuudesta johonkin uuteen ja parempaan.

Gary Hamel  on todennut;
Me seisomme nyt uuden ajan kynnyksellä. Me tiedämme mielessämme, että uusi aika on jo käsillä. Emme ole varmoja pidämmekö siitä, koska me tiedämme, että tulevana aikana on mullistuksia, sekasortoa, onnistumisia ja epäonnistumisia ja nopeasti. Muutos on muuttunut. Tällä 21. vuosisadalla muutos on epäjatkuvaa / päättymätöntä, äkillistä ja kapinallista.

Menestyksellistä uutta vuotta 2010 toivottaen Margit Päätalo