Pintaveden käsittelykapasiteettia on lisättävä

Oulun Vesi tuottaa talousveden 150 000 ihmiselle päivittäin Oulun kantakaupungin alueelle käyttämällä raakavetenä Oulujoen vettä. Asutuksen lisäksi on  merkittäviä kohteita, joille huoltovarmuuden kannalta jatkuva häiriötön vedenjakelu on elintärkeää.   Kahden laitoksen puhdistuskapasiteetit ovat nykyisellään kulutushuippujen aikana kokonaisuudessaan käytössä. Puhtaan veden riittävyys tulee pystyä varmistamaan kaikissa tilanteissa myös tulevaisuudessa. Häiriöttömän vedenjakelun varmistamiseksi vedentuotantokapasiteetin lisääminen on välttämätöntä.

Kurkelanrannan vesilaitos on rakennettu vuonna 1954 ja Hintan vesilaitos vuonna 1974. Laitoksien käsittelyprosesseja on vuosikymmenien aikana kehitetty, mutta vesilaitosten iästä johtuen molempien vesilaitosten perusparannus on välttämätöntä toteuttaa tulevaisuudessa.   Vakava ja pidempiaikainen häiriö toisessa laitoksessa vaarantaa vedensaannin, koska yhden laitoksen kapasiteetti ei riitä turvaamaan vedentarvetta. Laitoksilla ei ole myöskään mahdollista tehdä saneeraustoimenpiteitä vedentuotannon häiriintymättä. Kummankaan vesilaitoksen noin vuoden kestävää perusparannusta ei ole mahdollista käynnistää ennen lisäkapasiteetin rakentamista. Uuden laitosyksikön tulee turvata riittävä tuotantokapasiteetti myös tilanteissa, joissa toisella päävesilaitoksella tehdään perusparannusta.

Valmistuneessa Hintan vesilaitoksen laajennussuunnitelmassa on esitetty suuntaviivat ja perusteet laitoksen kehittämiseen pitkälle  tulevaisuuteen. Hinttaan on rakennettava uusi vesilaitosyksikkö vanhan rinnalle, joka lisää puhdistuskapasiteettia 20 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Lisäksi tarvitaan lisää puhdasvesiallastilaa nykyistä vesilaitosta varten.

Laitosyksikön suunnittelussa korostuu toiminnallisuus ja toimintavarmuus. Prosessitilojen sijoittamisella välittömästi nykyisten tilojen yhteyteen  saavutetaan toiminnallisia hyötyjä mm. pumppauksiin, energiakulutukseen, tilantarpeisiin, liikenneyhteyksiin ja prosessiohjaukseen.  Uuden laitosyksikön prosessi on pääpiirteissään vastaava kuin nykyisillä laitoksilla ja sitä ohjataan yhteisestä valvomosta. Uuden laitosyksikön valmistuttua pintavesilaitosten yhteiskapasiteetti on riittävä tulevien vuosikymmenien kasvavaa tarvetta ajatellen. Uutta laitosyksikköä  ja allasrakenteita ei ole mahdollista sijoittaa länsipuoliselle puistoalueelle siten, että nykyisen laitoksen ja Oulujoen välinen ranta-alue voitaisiin säilyttää.

Hintan vesilaitoksen nykyinen tontti on lähes täyteen rakennettu. Uuden vesilaitosyksikön ja allastilojen   rakentaminen Hintan vesilaitoksen yhteyteen edellyttää asemakaavan muutosta, kiinteistöjen lunastusta  ja maanhankintaa, jolla laajennetaan Hintan vesilaitoksen tonttia sekä puistoon että joenrantaan. Asemakaavaprosessi jatkuu tämän suunnitelman valmistuttua. Oulun pintavesilaitosten kehittämisedellytyksien turvaaminen  on  keskeistä koko kantakaupungin vedentuotannon ja –hankinnan kannalta.   

Jouni Lähdemäki
Oulun Vesi

2 vastausta artikkeliin ”Pintaveden käsittelykapasiteettia on lisättävä

 1. Helinä Siltakoski

  Onko totta etteivät omakotiasukkaat saa käyttää nurmikoidensa kasteluun hulevettä.?

  Vastaa
  1. Oulun kaupunki Artikkelin kirjoittaja

   Omakotiasukkaat voivat vallan mainiosti kerätä sadevettä saaveihin ja omista ränneistä kastelukannuihin ohjaten. Hulevesimaksu on tosin maksettava siitä huolimatta, mutta taivaalta satavaa vettä saa toki käyttää pihallaan miten haluaa. Voit lukea hulevedestä lisää sivulta http://www.ouka.fi/hulevesi.

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *