Diagnoosina ihminen

Valtakunnallista mielenterveysviikkoa vietetään 17.–24.11.2019. Tämän vuoden teemana on ”Diagnoosina ihminen – sairauksista huolimatta”. Viikon tarkoituksena on kiinnittää huomio negatiivisiin leimoihin ja luuloihin, joita liittyy mielenterveyshäiriöihin.

Mielenterveysviikon juliste otsikolla Diagnoosina ihminen. Mielenterveysviikko 14.-24.11.2019. Mielenterveyden keskusliitto.

Mielenterveyshäiriöt koskettavat jollakin tavalla valtaosaa ihmisistä. Vähintään joka viidennes suomalaisista kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä ja joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveyshäiriö. Näiden lukujen valossa voisi ajatella, että mielenterveyshäiriöt ovat koskettaneet meistä useampia joko oman kokemuksen tai läheisen sairastumisen kautta, ja näiden kokemuksen myötä sairauteen liittyvät leimat sekä ennakkoluulot olisivat vähentyneet.

Mielenterveyshäiriöihin liittyviin negatiivisiin ennakkoluuloihin ja asenteisiin syynä on usein tietämättömyys. Niin kuin kaiken sellaisen kohdalla, joka on meille uutta tai vieraampaa olemme taipuvaisempia turvautumaan kielteisiin ajatusmalleihin ja ennakkoluuloihin sen sijaan, että kohtaisimme itsellemme uuden asian avoimin mielin, ilman ennakkoasenteita.

Mielenterveysviikon teema kannustaa meitä luopumaan ennakkoluuloistamme ja näkemään ihmisen itsenään – ystävänä, läheisenä, työtoverina – ilman, että tarkastelemme häntä sairauden kautta. On tärkeää nähdä ensi sijassa ihminen ja hänen vahvuutensa, vaikka sairaus toisikin joitakin rajoitteita hänen elämäänsä. 

Mielenterveysviikon teemaan liittyen haluan kannustaa meitä kaikkia hankkimaan asioista tietoa, pohtimaan asenteitamme mielenterveyshäiriöitä kohtaan ja ennen kaikkea näkemään toisemme sekä itsemme ihmisyyden sekä voimavarojen kautta.

On myös tärkeää kiinnittää huomiota sanoihin, joilla puhumme mielenterveysongelmista, jotta emme sanavalinnoilla ylläpidä negatiivisia leimoja. Lisäämällä omaa tietoisuuttamme mielenterveyshäiriöistä ja omista ajattelumalleistamme voimme vaikuttaa omiin asenteisiimme ja toimintatapoihimme sekä parantaa mielenterveyshäiriötä sairastavien asemaa yhteiskunnassamme. Muutos lähtee meistä jokaisesta itsestämme.   


Marjo Kiviniemi
Palvelupäällikkö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *