Tuiran perhekeskusta palvelumuotoilemassa

Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja lapsiperheiden palvelut, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä, kasvua ja kehitystä, sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien, järjestöjen ja seurakuntien palveluita. Perhekeskuksen tarkoituksena on verkostoida palvelut niin, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen. Palveluiden on tarkoitus olla helposti saavutettavissa perheiden arkiympyröissä, hyvien kulkuyhteyksien päässä tai kotiin jalkautettuina. Osa palveluista voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Lapsiperheiden toiveita kuunnellen

Tuiran hyvinvointikeskuksen perhekeskukseen on elokuusta 2019 lähtien koottu Tuiran, Kaijonharjun ja Rajakylän alueiden lapsiperheiden palvelut. Perhekeskusta suunniteltaessa haluttiin kartoittaa palvelun käyttäjien eli alueiden lapsiperheiden tarpeet. Tähän tarttuivat allekirjoittaneet Johanna Haverinen ja Eeva Kähkönen opinnäytetyössään. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tuiran hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Terttu Turunen. Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää asiakaslähtöisiä palveluita Tuiran hyvinvointikeskuksen perhekeskustoimintaan palvelumuotoilun menetelmin.

Kehittämistyön aineisto kerättiin perheiltä Ritaharjun perhekerhossa ja MLL:n perhekahvilassa Ritaharjussa keväällä 2019 järjestetyissä työpajoissa. Työpajoissa tarkasteltiin olemassa olevia palveluita sekä kartoitettiin tarpeita ja odotuksia tulevaa perhekeskustoimintaa varten.

Perheet toivoivat sujuvaa viestintää, ajanvarausta ja asiointia

Kehittämistyön tulosten perusteella perheiden tarpeiksi ja odotuksiksi tulevalle perhekeskukselle muotoutuivat selkeä tiedottaminen, monipuolinen ja toimiva ajanvaraus, helppo saapuminen, viihtyisä ympäristö, lapsiperheitä tukevat palvelut, hoidon jatkuvuus ja lähipalvelut.

Lapsiperheet toivoivat selkeää tiedottamista palveluista ja vastaanoton sijainnista, käynteihin liittyvää materiaalia toivottiin saatavaksi sähköisenä.

Ajanvarauksen mahdollisuutta toivottiin puhelimitse ja sähköisesti, lisäksi ehdotettiin ajanvaraukseen soveltuvaa mobiilisovellusta.

Perheiden toiveena oli, että perhekeskukseen olisi helppo saapua; julkinen liikenne toimisi hyvin ja ilmaisia parkkipaikkoja olisi hyvin saatavilla.

Myös viihtyisää ympäristöä arvostettiin: lapsiperheet toivoivat siistejä odotustiloja, joissa olisi vesiautomaatti, leluja, liukumäki, puolapuut ja lukemista sekä mahdollisesti odotustilat myös ulkona.

Lapsiperheitä tukeviin palveluihin tuli myös paljon toiveita: moniammatilliset matalankynnyksen ryhmät yhteistyössä järjestöjen kanssa, vertaistukiryhmät, lastenhoitopalvelu, vaatteiden kierrätys, perhekahvila, chatti, kotipalvelu. Palveluita toivottiin saman katon alle.

Omahoitajuutta arvostettiin: lapsiperheet toivoivat asioivansa saman tutun työntekijän kanssa.

Lähipalveluista toiveiksi nousivat etenkin pienten lasten neuvolakäynnit ja lasten hammashoito Ritaharjussa, neuvolapalvelut erilleen terveysaseman akuuttivastaanotosta ja neuvola, kirjasto ja kauppa samaan rakennukseen.

Teemaneuvolasta tukea vanhemmuuteen

Perhekerhossa ja perhekahvilassa järjestettyjen työpajojen jälkeen pidettiin yhteiskehittämisen työpaja, johon osallistui hyvinvointipalveluiden ammattilaisia Oulun kaupungilta sekä toimijoita järjestöistä ja seurakunnasta. Tässä työpajassa yhteiskehittäjäryhmä ideoi ja suunnitteli kaksi uutta palvelukonseptia perhekeskukselle.  Lähtökohtana suunnittelulle oli tutkimusaineistosta muodostuneet asiakasprofiilit sekä aineistosta nousseet ideat ja toiveet palveluille.  Muodostuneet palvelukonseptit olivat teemaneuvola ja ryhmäneuvola. Alla olevassa kuvassa nähdään aihe-ehdotuksia teema- ja ryhmäneuvolalle.

Teemaneuvola

Ryhmäneuvola

Tuiran hyvinvointikeskuksen hyvinvointipiste avautuu keväällä 2020 Ritaharjun Ideaparkkiin. Opinnäytöstä nousseet lapsiperheiden toiveet tullaan huomioimaan palveluja kehitettäessä Ritaharjun hyvinvointipisteeseen ja Tuiran hyvinvointikeskukseen.

Johanna Haverinen ja Eeva Kähkönen
Oulun ammattikorkeakoulu
Terveyspalvelujen asiantuntija ja uudistaja (YAMK)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *