Ei taida olla aihetta juhlia naistenpäivää

Ari Heikkinen

Ari Heikkinen

Suomen UN Women eli YK:n tasa-arvojärjestön Suomen kansallinen komitea on aloittanut kampanjan teemalla Emme juhli naistenpäivää. Järjestö haluaa omalla raflaavalla tavallaan kiinnittää huomion siihen, että joka kolmas nainen maailmassa joutuu yhä väkivallan kohteeksi. Vuoden vanha EU-tutkimus puolestaan kertoo, että 47 % suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen – epäilemättä meillä täällä pohjoisessakin luvut ovat sietämättömät.

Tasa-arvolla on monenlaisia ulottuvuuksia ja sen edistämiseen on monia foorumeita. Oulun kaupunki on vastikään hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman, jolla huomio kiinnitetään erityisesti kaupungin omien palvelujen ja toimintojen tasa-arvoulottuvuuteen. Näin naistenpäivän lähestyessä on hyvä katsoa, mitä organisaatiossa on tekeillä ja suunnittelussa tasa-arvon suhteen. Samalla voi pysähtyä hetkeksi miettimään, miten tasa-arvo toteutuu laajemmassa perspektiivissä. Voi juhlinta tyssätä siihen.

No tässä kuitenkin maistiaisiksi Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvon suunnitelman esipuhe:

Tasa-arvo on arkinen asia, josta pitää taistella

Miehestä ihminen oppii. Hyvä veli -verkosto ja lasikatto. Naisen euro on kahdeksankymmentä senttiä. Kielessä on paljon sanaleikkejä, jotka kuvastavat sitä, että sukupuolten välillä on valtapeliä ja että keksimme huumorinkin avulla tapoja tulla toimeen ilmeisten epätasa-arvoisten asetelmien kanssa. Tasa-arvon puutteet paljolti tunnetaan, ja ne on jo kauan osattu tiivistää naseviin kielikuviin. Naisten ja miesten tasa-arvo on näkökulma, jonka avulla voidaan löytää uusia reilun pelin ulottuvuuksia myös julkisten palvelujen tuotannossa.

Oulun kaupunki on allekirjoittanut Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan 28.9.2009. Tässä on nyt käsillä ensimmäinen kokonaisvaltainen suunnitelma siitä, kuinka palveluiden tasa-arvoa aiotaan kaupungin palvelualueilla, liikelaitoksissa ja osakeyhtiöissä edistää – tämä suunnitelma osoittaa, että vielä meillä on varaa. Tasa-arvo tässä suunnitelmassa on erityisesti tasa-arvoisia palveluja naisille ja miehille, tytöille ja pojille, kaikille kaupunkilaisille sukupuoleen katsomatta.

Lisäksi toiminnallisen tasa-arvon suunnitelmassa nostetaan alueellisen tasa-arvon näkökulmaa. Muihin syrjinnän muotojen torjuntaan Oulussa on paneuduttu samaan aikaan työstetyssä yhdenvertaisuussuunnitelmassa.

Palveluiden tasa-arvo on jokaisen asia, ja kaikilla on mahdollisuus siihen vaikuttaa. Tässä esityksessä on näkökulmana se, että tasa-arvo on asiakaslähtöisyyden ja palveluiden laadun tae ja se antaa hyvää pohjaa jatkokehitystyölle. Suunnitelmaa on laadittu ison joukon voimin, ja siinä katsotaankin kattavasti organisaation eri toimintoja ja toimijoita. Siitä iso kiitos työryhmälle!

Kaupunkistrategiassa Oulu 2020 linjataan meille arvoiksi rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Nämä soveltuvat myös tasa-arvon edistämiseen niin, että Oulussa uskalletaan

a) rohkeasti selvittää epäkohtia ja tarttua niiden ratkaisemiseen,
b) reilusti myöntää, että palvelujen tasa-arvo on jokaisen yksilön oikeus sekä
c) ottaa vastuu siitä, että kaupungin palvelut taataan tasa-arvoisina eri sukupuolille
ja eri puolille laajaa kaupunkia.

Palvelualue-, liikelaitos- ja osakeyhtiökohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet tarkistetaan vuosittain osana talouden ja toiminnan suunnittelua. Tavoitteiden arvioinnista ja seurannasta vastaa tasa-arvotoimikunta, joka raportoi niiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle. Vastuu tasa-arvon toteutumisesta on kuitenkin meillä jokaisella, ennen kaikkea asenteena jokapäiväisissä kohtaamisissa.

Ari Heikkinen
Konsernipalvelujen hallintojohtaja

2 vastausta artikkeliin ”Ei taida olla aihetta juhlia naistenpäivää

 1. Nainen

  Miten Oulun kaupunki toteuttaa tasa-arvoa päätöksenteon rakenteissa? Se ei voi vaikuttaa vaalien tulokseen, koska ihmiset äänestävät miten haluavat.

  Löytyykö kaikkiin virallisiin ja epävirallisiin toimielimiin jäsenet kiintiöprosenttien mukaan?

  Kenen tehtävänä on valvoa, että kaupungin edustus myös kaupungin ulkopuolisissa organisaatioissa tai kokoonpanoissa on tasa-arvolainsäädännön mukaista? Huomasinkin, että se on teillä tasa-arvotoimikunta, mutta ulottuuko se yhteistoimintaan muiden kuntien kanssa?

  Otetaan vertailukohteeksi Kempele, Jossa on käytössä poikkeuksellinen kunnallinen päätöksentekojärjestelmä. Valtuusto jakaantuu toimielimiin, joilla ei ole päätösvaltaa. Naisten mielipide ei tule esille kokouksissa, jos niissä ei juuri naisia ole. Toimielimiä tai edustuksia on kenties jouduttu nimeämään tasa-arvolain vastaisesti. Sitä puolestaan ei kukaan valvo, vaan luotetaan oikeaan toimintaan.

  Huomaamatta voivat rakenteet tehdä tasa-arvolle hallaa.

  Kommentoin Kansainvälisenä naistenpäivänä.

  Vastaa
  1. Ari Heikkinen

   Kiitos kommentistasi!

   Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemiin, virallisiin toimielimiin valitaan jäsenet ja varajäsenet tasa-arvolain mukaisesti. Eli kaikissa toimielimissä on vähintään 40% kumpaakin sukupuolta olevia jäseniä. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta koskee kuntien virallisia toimielimiä.

   Tasa-arvotoimikunnan tehtävät on määritelty kaupunginhallituksessa 28.10.2014 § 24. Tasa-arvotoimikunnalle kuuluvat siis mm. Oulun kaupungin toimintaa koskevien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioitten valmistelevana toimielimenä toimiminen ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja arviointi. Tasa-arvotoimikunnan tehtävät löytyvät kokonaisuudessaan: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/tasa-arvotoimikunnan-tehtavat

   Suomen tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolakia osittain työelämässä yksityisellä sektorilla. Linkki tasa-arvovaltuutetun sivuille: http://www.tasa-arvo.fi/tasa-arvovaltuutettu/tehtavat. Työelämän syrjimättömyyttä valvovat työsuojeluviranomaiset.

   Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on yksi Suomen kolmesta tasa-arvoviranomaisesta. Se on pysyväluonteinen, sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva parlamentaarinen neuvottelukunta. TANE edistää sukupuolten välistä yhteiskunnallista tasa-arvoa. Se on ensisijaisesti tasa-arvopoliittinen toimija, joka tekee aloitteita ja edistää käynnissä olevien tasa-arvopoliittisten kysymysten käsittelyä. http://www.tane.fi/fi/tane

   On ihan hyvä huomata, että epävirallisissa toimielimissä ja yhteyksissä edustus ei välttämättä aina ole tasa-arvolain henkeä toteuttavaa eivätkä viranomaiset luonnollisesti valvo lain ulottumattomissa tapahtuvaa toimintaa. Meillä viranhaltijoilla on totta kai mahdollisuus useinkin vaikuttaa siihen, että vaikka lainsäädäntö ei edellyttäisikään, toimitaan sen hengen mukaisesti. Ja totta kai luottamushenkilöt omalta osaltaan voivat viranhaltijoilta sitä myös vaatia. Ja viime kädessä valppaat kansalaiset voivat vaikkapa blogikommentein ja kysymyksin nostaa tällaiset asiat esille!

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *